Green Corner

ELBI Electric & Lighting S.R.L gestionează următoarele fluxuri de deșeuri: deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, deșeuri menajere.

În calitate de producător de echipamente electrice și electronice, ELBI Electric & Lighting S.R.L finanțeaza, în conformitate cu prevederile Ordonaței de Urgență a Guvernului nr. 5 din 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, colectarea, tratarea, valorificare și eliminarea în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Compania este membru fondator al Asociației Eco Lighting Collect, entitate care preia obligațiile producătorilor de echipamente electrice și electronice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale în cee ace privește gestionarea gorespunzătoare a deșurilor de echipamente electrice și electronice.

Totodată, compania noastră a optat pentru predarea responsabilității către o organizație colectivă autorizată în domeniu gestionării deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor de baterii și acumulatori..

În ceea ce privește deșeurile de ambalaje, S.C. ELBI Electric & Lighting S.R.L, pe lângă participarea la sistemul colectiv de gestionare, acționează și individual, valorificând deșeuri de ambalaje prin intermediul operatorilor economici autorizați în acest sens de către autoritățile competente.

Deșeurile menajere sunt preluate de către operatorul de salubritate, anterior preluării compania realizând o sortare a acestora în vederea colectării selective a tuturor fracțiilor care pot fi supuse proceselor de valorificare.

Strategiile de acțiune ale ELBI Electric & Lighting S.R.L în privința protecției mediului, elaborate în concordanță cu principiile comunitare de prevenire a generării deșeurilor și de gestionare a deșeurilor se conturează astfel:
• dezvoltarea unui sistem integrat de management al tuturor categoriilor de deșeuri pe care le generăm, care permite realizarea trasabilității deșeurilor;
• promovarea consumul raţional de resurse regenerabile şi neregenerabile;
• atingerea obiectivelor de reutilizare, valorificare și tratare a deșeurilor;
• reducerea cantităţii de deşeuri care fac obiectul unei eliminări finale.