Green Corner

Produsele S.C. ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L.sunt comercializate atât prin distribuitori de materiale electrice cât și prin magazinele de profil. Desfășurarea oricărei activități suscită atenție atât în ceea ce privește consumul durabil al resurselor cât și din punct de vedere al securității și protecției mediului, prevenirea generării deșeurilor fiind prioritară în vederea unei dezvoltări sustenabile. 


Umanitatea trebuie să contribuie la reducerea impactului cauzat prin activităţile sale asupra naturii, prin promovarea dezvoltării durabile, luând în considerare protecţia mediului ambiant. Problema gestionării deşeurilor se manifestă şi în România, tot mai acut, din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. 


Costurile cauzate de contaminarea mediului şi de perturbarea sănătăţii publice nu vor fi suportate de către societate, ci de persoana sau compania care a cauzat incidentul respectiv, în conformitatea cu prevederile principiului ,,poluatorul plătește”, principiu introdus în legislația de mediu începând cu 1970. Atenția sporită pe care compania noastră o acordă securității mediului este evidentă, toate activitățile desfășurate de către noi respectând principiile statuate în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului și Consiliului privind deșeurile și aplicând totodată ierarhia opțiunilor de gestionare a acestora. Urmare a activitatății întreprinse, S.C. Elbi Electric & Lighting S.R.L  gestionează, în principal două fluxuri de deșeuri: deșeuri de ambalaje și deșeuri de echipamente electrice și electronice. În calitate de producător de echipamente electrice și electronice, S.C. Elbi Electric & Lighting S.R.L   finanțeaza în conformitate cu prevederile Ordonaței de Urgență a Guvernului nr. 5 din 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, colectarea, tratarea, valorificare și eliminarea în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. 


În vederea îndeplinirii acestei obligații, compania noastră a optat pentru predarea responsabilități către o organizație colectivă autorizată în domeniu. În ceea ce privește gestionarea deșeurilor de ambalaje, compania noastră a redus de la an la an cantitatea eliminată prin depozitare finală. Pentru atingerea obiectivelor de valorificare și incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, așa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, S.C. Elbi Electric & Lighting S.R.L acționează atât individual, valorificând deșeuri de ambalaje prin intermediul operatorilor economici autorizați în acest sens, cât și prin participarea la sistemul colectiv instituit la nivel național, fiind membru afiliat al unei organizații colective care preia responsabilitatea privind gestionarea deșeurilor de ambalaje. 


De asemenea, încercăm să reutilizăm o perioadă cât mai îndelungată ambalajele care iși păstrează funcțiile în timp.   Strategiile de acțiune ale S.C. Elbi Electric & Lighting S.R.L în privința protecției mediului , elaborate în concordanță cu principiile comunitare de gestionare deșeurilor și avându-se în vedere și ierarhia opțiunilor de gestionare a acestora, se conturează astfel: Dezvoltarea unui sistem integrat de management al tuturor categoriilor de deșeuri pe care le generăm, care permite realizarea trasabilității deșeurilor; Promovarea consumul raţional de resurse regenerabile şi neregenerabile; Atingerea obiectivelor de reutilizare, valorificare și tratare a deșeurilor; Reducerea cantităţii de deşeuri care fac obiectul unei eliminări finale.   Linkuri utile: Directiva 2008/98/CE din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive. Directiva 94/62/CE din 23 iunie 2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) Legea Nr. 211/2011 Republicata privind regimul deseurilor. Oedonanta de urgenta Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. Hotararea Nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.