Ce este tehnologia verde?

Termenul „tehnologie” presupune punerea în aplicare de către oameni de știință, inventatori, creatori, inovatori și cercetători, a cunoștințelor dobândite în diferite domenii, în scopuri practice și aplicabile.

Ce înseamnă tehnologia verde?

Conceptul de „verde” este asociat cu mai multe obiective: durabilitate, respectarea principiilor economiei circulare (reciclare, reutilizare, reducere) și, mai ales, protecția, conservarea și recuperarea mediului și a resurselor sale.

Domeniul „tehnologiilor verzi” cuprinde un grup de tehnici, materiale, metode și cercetări în continuă evoluție, de la generarea de energie și producția de alimente sănătoase, până la crearea de produse de curățare nepoluante.

Așteptarea actuală este că acesta este unul dintre domeniile în care sunt prezentate inovații majore, ale căror aplicații vor aduce schimbări majore în viața de zi cu zi a oamenilor și că acest lucru se va întâmpla în întreaga lume.

Amplitudinea rezultatelor tehnologiilor ecologice este adesea comparată cu explozia „tehnologiilor informaționale” pe care a experimentat-o lumea în ultimele două decenii și, deși experții nu pot prezice ce se va întâmpla exact, ei cred că va fi pozitiv pentru oameni și mediu.

OBIECTIVELE TEHNOLOGIILOR ECOLOGICE

Sustenabilitate

Satisfaceți nevoile actuale ale societății, fără a compromite resursele generațiilor următoare iar soluțiile oferite pot continua să fie aplicabile în mod nelimitat o dată cu trecerea timpului.

Ciclu complet

Proiectarea tehnologiilor verzi trebuie să țină cont de întregul proces de viață al produsului creat, de la „leagăn până la mormânt”, așa cum se spune în jargonul științific, astfel încât acesta să fie complet recuperat sau reutilizat.

Diminuare

Produsele tehnologiei ecologice ar trebui să aibă ca scop o schimbare a consumului, care vizează reducerea deșeurilor, a consumului de energie și a poluării. În plus, aceste reduceri trebuie să facă parte din premisa creării, producției, transportului și destinației finale.

Inovație

Dezvoltați elemente, materiale sau practici, care sunt originale sau care dau noi utilizări celor care există deja, având întotdeauna ca obiectiv principal, beneficiul ființei umane fără ca acesta să fie în defavoarea mediului.

Viabilitate

Viabilitate

Produsele tehnologiilor ecologice trebuie să poată fi introduse în mediul economic, accelerând punerea lor în aplicare cu metodologii corespunzătoare și căutând ca avantajele acestora să fie nu numai monetare, ci să nu aibă efecte secundare dăunătoare.

Una dintre cele mai presante probleme este cea a energiei. Tehnologiile ecologice sunt aplicate pentru a găsi combustibili și modalități de a genera energie electrică, alternative la cele deja existente, bazate pe fosile.
Clădirile verzi sunt unele dintre marile pariuri ale acestui tip de tehnologii, precum și aplicațiile nanotehnologiei, adică manipularea materialelor la scara de o miliardime de metru. Oamenii de știință cred că acest domeniu ar putea revoluționa și schimba viața, așa cum o știm.
Chimia, fizica și biologia, împreună cu alte științe auxiliare, încearcă să schimbe produsele de consum zilnic, de la alimente, detergenți, ambalaje, haine, mobilier și multe altele, pentru a reduce sau elimina utilizarea și generarea de substanțe, care pot fi periculoase pentru oameni și planetă.

 

Articole similare