Studiu de caz | Modernizarea Iluminatului Stradal în Costinești, Județul Constanța: O schimbare pentru comunitate

Printr-un angajament hotărât de a îmbunătăți nivelul de trai și de a aduce avantaje semnificative comunității locale, în Costinești, în zona din apropierea epavei, a fost schimbat sistemul de iluminat stradal. Proiectul de înlocuire a sistemului de iluminat stradal a fost conceput având în vedere multiple aspecte, de la creșterea confortului populației locale până la protejarea mediului înconjurător, evidențiindu-se astfel un angajament deosebit față de prosperitatea locuitorilor și sustenabilitatea ecologică a zonei.

Avantajele înlocuirii sistemului de iluminat stradal:
 
1. Reducerea accidentelor rutiere:
Iluminatul eficient reduce riscul de accidente rutiere, îmbunătățind vizibilitatea și facilitând circulația în siguranță pe străzi și în intersecții.
 
2. Creșterea siguranței populației:
Prin diminuarea întunericului, proiectul contribuie la reducerea infracționalității, oferind un mediu mai sigur.
 
3. Aliniere la normele legale și tendințele de dezvoltare:
Prin adoptarea noului sistem de iluminat, comuna Costinești respectă normelor legale în vigoare și se aliniază la tendințele de dezvoltare urbană.
 
4. Limitarea impactului asupra mediului:
Corpurile de iluminat LED de înaltă eficiență energetică și tehnologia de telegestiune Philips contribuie la limitarea impactului asupra mediului, reducând semnificativ consumul de energie.
 
5. Valorificarea potențialului nocturn:
Iluminatul stradal nu doar asigură siguranță, ci și valorifică potențialul estetic și social al serilor în Costinești, încurajând activitățile comunitare și turismul nocturn.
Informații tehnice proiect:
 
1. Corpuri de Iluminat LED Philips:
70 de corpuri de iluminat LED au fost instalate pentru a asigura o iluminare eficientă și de înaltă calitate pe străzile aflate în aria de implementare a proiectului.
 
2. Corpuri de Iluminat din gama Solentis:
333 de corpuri de iluminat au fost utilizate.
 
3. Sistem de telegestiune Philips:
Integrarea tehnologiei de telegestiune Philips permite monitorizarea și gestionarea eficientă a întregului sistem de iluminat, optimizând consumul de energie și asigurând intervenții rapide în caz de nevoie.
 
Prin această inițiativă, comuna Costinești demonstrează atât preocupare pentru binele comunității, cât și angajamentul față de implementarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere electric. Acest proiect luminează viitorul orașului, aducând beneficii imediate și durabile pentru toți locuitorii săi.

Articole similare